میخ و چاشنی

عمده استفاده میخ و چاشنی در سازه های بتنی و اجرای کلاف و سقف های کاذب می باشد که با توجه به استفاده عمده و راحت انها جایگاه ویژه ای برای خود پیدا کرده اند.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار