نفت عراق

شرکت بازرگانی رستان قابلیت تامین نفت عراق از منطقه کردستان و جنوب عراق را دارا می باشد، تحویل این محصول به صورت فوبدر خلیج فارس است.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار