قیر 70/60

قیر 70/60 جی و پاسارگاد به صورت فله و بشکه قابل تحویل در بنادر خلیج فارس و دیگر بنادر شناخته شده دنیا.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار