مطالب

products

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 

services

The company offers a variety of business services including import and export of industrial products, chemicals, food, etc. The company's services also include international negotiations, granting agency privilege of various goods from different parts of the world, conclusion of contract and so on.

The company is ready to grant agency privilege for its exclusive products to the cities. For more information please contact the Commercial Department.

 

 

 

About US

Paliz DelAfrooz Naghsh trading Co. has been registered in 2012 and works as “Rastan” trading name since then. Major activities of Rastan trading Co. are import and export of various industrial goods and food. Founders of the company are benefiting 10 years of experience in importing industrial goods such as raw material of automobile industry and screw manufacturing, different industrial machinery, fastener and special parts. Paliz DelAfrooz Naghsh Co. registered in order to expand scope of their activities. Since 2013 the company is active in importing and exporting door handles, polymer materials, chemicals, various industrial adhesives, etc. with trading name Rastan. The company has attained experience and expertise in fields of source finding, international negotiation and contracts, different shipping contracts, clearance, acquiring import and export license and order registration during years of work. The company works with companies which are highly experienced in shipping and clearance. The company is ready for cooperating and service providing for import and export of all kind of goods

About us

Paliz DelAfrooz Naghsh trading Co. has been registered in 2012 and works as “Rastan” trading name since then. Major activities of Rastan trading Co. are import and export of various industrial goods and food. Founders of the company are benefiting 10 years of experience in importing industrial goods such as raw material of automobile industry and screw manufacturing, different industrial machinery, fastener and special parts. Paliz DelAfrooz Naghsh Co. registered in order to expand scope of their activities. Since 2013 the company is active in importing and exporting door handles, polymer materials, chemicals, various industrial adhesives, etc. with trading name Rastan. The company has attained experience and expertise in fields of source finding, international negotiation and contracts, different shipping contracts, clearance, acquiring import and export license and order registration during years of work. The company works with companies which are highly experienced in shipping and clearance. The company is ready for cooperating and service providing for import and export of all kind of goods

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار